Fumihito Ohashi Architecture Studio

-モキチカフェ|【宇宙の調和 宇宙の普遍を探る旅】
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2018.02
-morocco
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2018.02
-音連庵 作り手と巡る体験ツアー
KAKEGAWA, SHIZUOKA, JAPAN2018.02
-モキチカフェ 看板|ショップカード
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2018.01
-中國料理 克弥屋 看板|ショップカード
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.01
-こかげのまなびば
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.01